Zeiten

 

Hello Life Kurse

Montag - Freitag am Nachmittag: 13:00 - 14:00 Uhr / 14:20 - 15:20 Uhr / 15:40 - 16:40 Uhr

Montag - Freitag am Abend: 17:00 - 18:00 Uhr / 18:20 - 19:20 Uhr / 19:40 - 20:40 Uhr

 

Hello World Kurse

Montag - Freitag am Morgen: 08:45 - 09:45 Uhr / 10:15 - 11:15 Uhr

 

Hello Topic Kurse

Montag - Freitag am Nachmittag: 13:00 - 14:00 Uhr / 14:20 - 15:20 Uhr / 15:40 - 16:40 Uhr

Montag - Freitag am Abend: 17:00 - 18:00 Uhr / 18:20 - 19:20 Uhr / 19:40 - 20:40 Uhr